Categorie:
Architecture, Interior, Graphic design, Landscape, Scenography

Team
Bas Vrehen, Roos Verhooren

Locatie
Rijckholt, Eijsden-Margraten, Zuid-Limburg

Jaar
2020 – heden

Betrokken partijen::
Stichting ir. D.C. van Schaïk, Gemeente Eijsden-Margraten, Staatsbosbeheer, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, LEADER Zuid-Limburg, Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven, Provincie Limburg, Archol BV, Castermans Engineers, Film Etc., GeoControl, Mergelbouwsteen Kleijnen, Meervelt Ecologisch Advies, Café Riekelt, De Vondst

Vuursteenmijn Rijckholt

Atelier Leise is als architect betrokken bij de uitbreiding en verbouwing van de prehistorische vuursteenmijn in Rijckholt en mag de scenografie gaan verzorgen van gangenstelsel en bezoekerscentrum.

SCHATKAMER VAN HET SAVELSBOS

De vuursteenmijn in Rijckholt is een gangenstelsel van 6000 jaar oud. In de jaren 60 is de vuursteenmijn uitgegraven en in de jaren 70 voor het publiek toegankelijk gemaakt. Inmiddels, bijna 50 jaar later, is de vuursteenmijn aan een grote opknapbeurt toe. De vrijwilligers van de Van Schaikstichting hebben met specialisten van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Staatsbosbeheer en diverse onderzoeksbureau’s een plan gemaakt voor de uitbreiding, renovatie en herinrichting van de vuursteenmijn.

Atelier Leise begeleidt de bouwkundige werkzaamheden en start in de zomer van 2021 met de plannen voor vernieuwde inrichting en scenografie.

ZICHT OP HET LANDSCHAP

Met de aanleg van enkele nieuwe gangen in de vuursteenmijn, worden enkele ‘slechte’ delen die op instorten stonden, veilig gesteld en ontstaat er nieuw zicht op enkele schitterende ondergrondse mijnlandschappen.

Aan de hand van een pointcloud van het hele gebied heeft Atelier Leise de optimale ligging en vorm van de gangen onderzocht en de plaatsing van de ‘venster’ bepaald.

DE KRACHT VAN DE EENVOUD

Het doel van de renovatie van de mijn is het versterken van de beleving van het mijnlandschap. Om dit te bereiken is het van belang zoveel mogelijk ruis weg te nemen en het zicht op de mijnen te optimaliseren.

Aangezien het werken in de mijn een grote mate van onvoorspelbaarheid met zich meebrengt, (Geologische en archeologische vondsten zorgen elke dag weer voor verrassingen!) is Atelier Leise doorlopend betrokken bij de uitvoering. Er wordt er veel aandacht besteed aan alle details en het ontwikkelen van zo strak mogelijke bouwkundige oplossingen voor alle onderdelen van de nieuwe gangen.

sfeer & beleving

Zodra de bouwkundige werkzaamheden zijn afgerond, wordt ook de scenografie van de mijnen onder handen genomen. Met name de – zuiver functionele – TL verlichting de de jaren ’70 gang nu siert, is aan een herontwerp toe. Door niet de gang, maar de achterliggende mijnen in de spotlight te zetten, wordt de aandacht van de bezoeker beter gestuurd. Voor de noodzakelijke, functionele verlichting en technieken worden ingetogen, stijlvol weggewerkte ontwerpoplossingen ontwikkeld.

TO BE CONTINUED

in de zomer van 2021 start Atelier Leise, in samenwerking met de vrijwilligers van de van Schaik Stichting met de ontwikkeling van de verdere planvorming. Zaken als het gidsenhok, de opzet en inrichting van het bezoekerscentrum en de informatievoorziening in het gangenstelsel zullen de komende maanden vormgegeven worden.

in de media

De renovatie van de bijzondere vuursteenmijn wordt breed gevolgd. Je kunt de dagelijkse bevindingen in de gaten houden via de Facebook pagina en speciale verbouwingswebsite van de vuursteenmijn.

Bekijk hiernaast de video over het project voor de LEADER programma Zuid Limburg of klik hier voor het item dat L1 maakte over de vuursteenmijn.

Klik hier voor het artikel van De Limburger.

Meer weten over Atelier Leise of dit project?
Neem contact op via mail@atelierleise.eu
of volg ons op Instagram of LinkedIn,