Een nieuw onderkomen voor een rijk verenigingsleven

Atelier LEISE heeft in opdracht van de Gemeente Nederweert een haalbaarheidsstudie en ontwerponderzoek uitgevoerd naar
de beste oplossing voor een nieuw te realiseren gemeenschapsruimte.

Categorie:
Architecture, Interior,

Team
Jeroen de Waal, Bas Vrehen, Roos Verhooren

Locatie:
Nederweert

Jaar:
2020

Opdrachtgever
Gemeente Nederweert

Type:
Haalbaarheidsstudie, schetsontwerp

getting up to speed

Een rijk verenigingsleven is van grote waarde voor een gemeenschap. Maar in een ontwikkeltraject als dit ook veelkoppig monster.

Hoe ontwikkel je een efficiënt en realiseerbaar gemeenschapshuis dat alle verenigingen een plek kan bieden? Om het gebruik, de wensen en behoeften van de vele verenigingen in kaart te brengen, stelde Atelier Leise een vragenlijst op. Ook organiseerden we een reeks speeddates om de betrokken partijen te leren kennen, draagvlak te creëren én tot een breed gedragen programma van eisen te komen.

DE ZOEKTOCHT NAAR FLEXIBILITEIT

Een goede multifunctionele accommodatie biedt ruimte en flexibiliteit voor haar gebruikers. Tegelijkertijd moet leegstand worden vermeden. Bij het vaststellen van het programma van eisen is gezocht naar een optimale balans tussen flexibiliteit en efficiënt ruimte gebruik.

Atelier Leise heeft een uitgebreide analyse gedaan naar het gebruik van de diverse partijen, op dag- en weekniveau, door het jaar heen en naar de toekomst toe. Hierbij hebben we mogelijkheden voor overlap en meervoudig ruimtegebruik geïnventariseerd, op basis waarvan een minimaal, een gemiddeld en een maximaal PvE zijn bepaald.

GEBRUIK MAAKT BEMIND

Wij denken met onze opdrachtgever mee. Daarnaast willen wij dat onze gebouwen optimaal gebruikt worden, omdat wij geloven dat zo een passieve duurzaamheid ontstaat. Een gebouw dat in vele harten gesloten wordt, gaat eenvoudigweg langer mee. Deze meerwaarde willen wij onze opdrachtgevers meegeven.

Bij de planvorming rondom de MFA in Nederweert is met de verschillende betrokkenen, de gemeente en de beoogde uitbater uitgebreid gesproken over de gewenste bezettingsgraad en eventuele nieuwe exploitatiemogelijkheden.

SCHAVEN EN SLIJPEN IS EEN PROCES

In de haalbaarheidsstudie stonden verschillende scenario’s ter discussie. Verbouwing of nieuwbouw, op één van de bestaande locaties (de Pinnenhof of Zaal Centraal), door middel van een combinatie of op een mogelijke nieuwe locatie.

Het complexe programma van eisen is door Atelier Leise vormgegeven in een vlekkenplan en schetsontwerp. Het schetsontwerp en de daarop gebaseerde (exploitatie)begroting, opgesteld door Accrea, geven de Gemeente Nederweert een heldere basis voor verdere planvorming.

testimonial George

- BLA BLA BLA…. HEEL GOED ….. DOELTREFFEND ….. EFFICIENT…. BLA
BLA BLA -

Meer weten over Atelier Leise of dit project?
Neem contact op via mail@atelierleise.eu
of volg ons op Instagram of LinkedIn,