De Grondslag Van Tilburg

Jeroen de Waal i.s.m. Collectief.

Het kunstwerk, ’De Grondslag Van Tilburg’, bestaat uit drie stamplemen wanden die het decor vormen voor het evenement “Beleef het Vorstelijk Landschap”. In opdracht van de Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft collectief. het landschapskunstwerk ontworpen en gerealiseerd in het landschap Moerenburg te Tilburg.

De stad Tilburg en het nabijgelegen Vorstelijk Landschap lijken aan het oppervlak zeer verschillend te zijn, stad vs natuur, groen vs bebouwd, hard vs zacht. Onder de oppervlakte echter, liggen dezelfde oeroude, ondergrondse aardlagen en hebben de gebieden meer gemeen dan op het eerste gezicht voelbaar is. De aardlagen waaruit het kunstwerk is opgebouwd, leggen deze gezamenlijke ondergrond bloot. De drie wanden wijzen elk in een andere richting en verbinden Moerenburg zo met de stad Tilburg, met de abdij Koningshoeven en met het Groene Woud. Ze symboliseren en benadrukken de bijzondere locatie en nodigen actief uit ‘verder te kijken’ en te genieten van hetgeen het gebied te bieden heeft.

Het kunstwerk behoort tot één van eerste stamplemen kunstwerken in Nederland. De muren zijn zo ontworpen dat deze niet permanent zijn, zo ontstaat een vergankelijk landschapskunstwerk waarbij de aarde langzaam wordt teruggegeven aan de natuur. Aan de leem is een mengsel van inheemse bloemzaden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit. De zaden die aan het oppervlak komen krijgen de kans om te ontkiemen en vormen zo gedurende het hele jaar nog een spektakel aan bloemen en kleuren.


Type: landschapskunst, openbare ruimte, publiek,
Status: uitgevoerd
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
Locatie: Moerenburg, Tilburg
In samenwerking met: Paul Cleuren en Mark Romme (Collectief.)
Fotografie: Rene de Wit en Paul Cleuren