Team
Jeroen de Waal, Paul Cleuren en Mark Romme (Collectief.)

Opdrachtgever:
Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten

Locatie
Tilburg

Jaar
2018

Fotografie:
Rene de Wit en Paul Cleuren

Categorie:
Landscape, Art

De Grondslag
Van Tilburg

Een landschapskunstwerk, bestaande uit drie stamplemen wanden, als decor voor het evenement “Beleef het Vorstelijk Landschap”.

oeroude aardlagen

In opdracht van de Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft collectief. het landschapskunstwerk ontworpen en gerealiseerd in het landschap Moerenburg te Tilburg.

De stad Tilburg en het nabijgelegen Vorstelijk Landschap lijken aan het oppervlak zeer verschillend te zijn, stad vs natuur, groen vs bebouwd, hard vs zacht. Onder de oppervlakte echter, liggen dezelfde oeroude, ondergrondse aardlagen en hebben de gebieden meer gemeen dan op het eerste gezicht voelbaar is. De aardlagen waaruit het kunstwerk is opgebouwd, leggen deze gezamenlijke ondergrond bloot.

verder kijken

De drie wanden wijzen elk in een andere richting en verbinden Moerenburg zo met de stad Tilburg, met de abdij Koningshoeven en met het Groene Woud.

Ze symboliseren en benadrukken de bijzondere locatie en nodigen actief uit ‘verder te kijken’ en te genieten van hetgeen het gebied te bieden heeft.

natuurlijk decor

‘De Grondslag Van Tilburg’ in Moerenburg is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Tilburg en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten.

Het landschapskunstwerk maakte onderdeel uit van het evenement ‘Beleef het Vorstelijk Landschap’, dat van 12 tot en met 14 oktober 2018 plaatsvond nabij de Korvelse Waterloop. Dit event is het eindresultaat van een project waarbij door middel van kunst, architectuur, theater, dans, muziek en virtual reality, de verbinding is gezocht tussen de stad Tilburg en het omliggende landschap.

terug naar de natuur

Het kunstwerk behoort tot één van eerste stamplemen kunstwerken in Nederland.

De muren zijn zo ontworpen dat deze niet permanent zijn, zo ontstaat een vergankelijk landschapskunstwerk waarbij de aarde langzaam wordt teruggegeven aan de natuur. Aan de leem is een mengsel van inheemse bloemzaden toegevoegd ter versterking van de biodiversiteit. De zaden die aan het oppervlak komen krijgen de kans om te ontkiemen en vormen zo gedurende het hele jaar nog een spektakel aan bloemen en kleuren.

Meer weten over Atelier Leise of dit project?
Neem contact op via mail@atelierleise.eu
of volg ons op Instagram of LinkedIn,